عنوان انگلیسی مقاله:

The contingency effects of environmental uncertainty on the relationship between supply chain integration and operational performance

ترجمه عنوان مقاله: تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیره تأمین و عملکرد عملیاتی

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 19 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود مقاله

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • مدل تئوری و فرضیات
 • مدل تئوریک
 • 1ابعاد یکپارچگی زنجیره تامین (SCI)
 • ارتباط عملکرد و SCI
 • شدت ارتباط عملکرد با SCI تحت شرایط عدم قطعیت محیطی
 • روش تحقیق
 • جمع­ آوری داده و نمونه
 • جدول 1: ویژگی جامعه پاسخ ­دهندگان
 • مقیاس ­ها و طراحی پرسشنامه
 • اندازه­ گیری روایی و پایایی
 • تحلیل­ ها و نتایج
 • ارتباط عملکرد و SCI
 • اثرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی (EU)
 • مباحث و کاربردها
 • توضیح نتایج
 • کاربردها و مشارکت­ های تئوری
 • نتیجه­ گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیره تأمین

این مقاله، تحقیقات پیشین زنجیره تأمین را با ایجاد و آزمایش تجربی یک مدل تئوریک از تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی(EU) بر ارتباطات بین 3 بعد از یکپارچگی رنجیره تأمین و 4 بعد از عملکرد عملیاتی توسعه می ­دهد. براساس تئوری­های پردازش اطلاعات سازمانی و اقتضائی، بحث می­کنیم که تحت شرائط عدم قطعیت بالا، ارتباطات بین یکپارچگی مشتری/عرضه­کننده و تحویل و عملکرد منعطف و بین یکپارچگی داخلی و کیفیت محصول و هزینه تولید تقویت خواهد شد. این فرضیات به طور گسترده از طریق تحلیل­های گروهی و مسیر ساختاری پرسشنامه­هایی که از 151 کارخانه تولید خودرو در تایلند جمع­آوری شد، تأیید شده است. این مقاله به تحقیقات اقتضائی مدیریت عملیات کمک کرده و به­طور تجربی توضیحاتی را برای مدیران جهت متمایزکردن تأثیرات تلاش­های یکپارچگی خارجی و داخلی تحت شرایط محیطی مختلف بیان می­ کند.

واژگان کلیدی: عدم قطعیت محیطی، اقتضائی، ادغام زنجیره تأمین، عملکرد عملیاتی

ترجمه مقدمه مقاله

مقدمه مقاله تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیره تأمین

رشد (یا افزایش) شواهد بیان می­ کنند که یکپارچگی زنجیره تأمین (sci) تأثیر مثبتی بر نتایج عملکرد عملیاتی مانند تحویل، کیفیت، انعطاف­ پذیری، هزینه دارد. (1) voss & susa بیان می­ کنند زمانی که ارزش یک بهترین راهکار مثل SCI از طریق شواهد تجربی حمایت می ­شود، تحقیق باید از تعدیل ارزش آن به سمت فهم شرایط زمینه­ ای که مؤثر هستند، تغییر مسیر دهد. از میان عوامل، عدم قطعیت محیطی (Eu) به عنوان یک عامل زمینه­ ای (مفهومی) که براثربخشی یک بهترین راهکار اثرگذار است، شناسائی شده است. (2)

 

 

مطالب مرتبط