خدمات ویژه اعضای سایت

دانش پژوهان عزیز با عضویت در سایت جدای از دریافت محصولات ویژه اعضاء، کد تخفیفی دریافت می کنند که با این کد قادر خواهند بود تمامی محصولات سایت را با 10% تخفیف خریداری نمایند.

کد تخفیف ویژه اعضای سایت همان رمزی می باشد که بعد عضویت در اختیار اعضاء قرار می گیرد.

عضویت در سایت

 

راهنمای استفاده استفاده از کد تخفیف

تخفیف ویژه اعضای سایت

تخفیف ویژه اعضای سایت

تخفیف ویژه اعضای سایت

بعد اعمال تخفیف روند پرداخت را انجام دهید