عنوان انگلیسی مقاله:

Scenario planning in public policy: Understanding use, impacts and the role of institutional context factors

ترجمه عنوان مقاله: برنامه ریزی سناریو در خط مشی عمومی درک کاربرد، تاثیر و نقش عوامل نهادی مفهومی

$$$: فقط 7500 تومان

سال انتشار: 2009

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 22 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود مقاله

 

فهرست مطالب

 • چکیده
 • مقدمه
 • وظایف برنامه ریزی سناریو در فرآیند سیاستگذاری
 • ساخت ارزیابی مطلوب ادبیات سناریو.
 • انواع مطالعات ارزیابی سناریو
 • تاثیرات برنامه ریزی سناریو
 • تدبیر مشکلات و ناپیوستگی ها  
 • تفاوت میان برنامه های کاربردی بخش های دولتی و خصوصی
 • بررسی دیدگاه شاغلان
 • ارتباط و موفقیت اشکال مستقیم و غیرمستقیم پشتیبانی از تصمیم
 • عوامل تعیین کننده موفقیت
 • بحث بر روی یافته ها
 • نتیجه گیری
 • منابع

ترجمه چکیده مقاله

برنامه ریزی سناریو به یک حوزه رو به رشد جذاب در دانشگاه ها و سیاستگذاری در بخش عمومی و خصوصی تبدیل شده است. در حالی که رویکردهای روشی به خوبی ادبیات علمی را پوشش می دهند، به مطالعات انجام شده و اثرات برنامه ریزی سناریو بر خط مشی عمومی کمتر توجه شده است. این مقاله ترکیبی از یافته های بررسی ادبیات سناریو ارزیابی کارگاهی سناریو کارکنان، با در نظر گرفتن سیاست های محیطی به عنوان یک مطالعه موردی است. موضوع نوپای ارزیابی ادبیات سناریو، یافته های اولیه، برنامه ریزی سناریو را برجسته می کند. هنوز اغلب برنامه ریزی سناریو به صورت تک کاره و بصورت جدا اجرا می شود و عمدتاً بصورت غیر مستقیم از تصمیم گیری ها از جمله دستور کار – تنظیم و صدور – شکل دهی پشتیبانی می کند. شواهد نشان می دهد ارزیابی بالقوه از برنامه ریزی سناریو سیاست های عمومی را برای ابهامات، شگفتی از تحولات آینده و مدیریت بهتر تصمیم های پیچیده شامل منافع اجتماعی متضاد که به طور کامل واضح نیست آماده می کند. لازم است عواملی با زمینه های سیاسی و سازمانی با توجه بیشتری به آینده بررسی شود. تصمیم گیری بهتر تحت شرایط عدم اطمینان شدید، نه تنها نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق، بلکه بررسی سیاسی دارد و نیاز است تنظیمات نهادی و ظرفیت های سازمانی با ایجاد اعتماد، حالت تطبیقی و فرمت قابل انعطاف ایجاد شود. تجزیه و تحلیل ما به بحث و تحقیقات بیشتری نیاز دارد.

کلید واژه ها: برنامه ریزی سناریو، پشتیبانی تصمیم گیری، زمینه سیاسی و نهادی، ارزیابی

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

رهبران سیاستگذاری و کسب و کار اغلب با تصمیمات استراتژیک با نتایج نا مشخص روبه رو هستند. این نتایج اغلب به عوامل سخت برای پیش بینی و خارج از کنترل آنها بستگی دارد. تصمیم گیری تحت شرایط عدم اطمینان شدید سخت است. برنامه ریزی سناریو به عنوان روشی برای برخورد با عدم اطمینان شدید توسعه داده شده است. در دهه های اخیر، برنامه ریزی سناریو به عنوان یک حوزه رو به رشد در دانشگاه ها و سیاست های دولتی و خصوصی شکل گرفته است. شیوه های گوناگون برنامه ریزی سناریو در بسیاری از مطالعات موردی به کار گرفته شده است. بررسی در زمینه هایی همچون، پیش بینی نظارتی نیویورک یا پیش بینی پروژه های دولتی وودرو ویلسون، با تنوع وسیعی در فعالیت ها مرتبط است. واحدهای ویژه یا دپارتمان ها در دولت اجرایی و سازمان های بین المللی نهادینه شده است.

رویکرد کاربردی برنامه ریزی سناریو به خوبی در متون علمی پوشش داده شده است. استفاده و کاربرد آن در عرصه سیاست های عمومی، بنابراین محیط سیاست گذاری مثال خوبی است و به عنوان یک عرصه عمل سیاسی با ویژگی هایی همچون درجه بالایی از مشکلات پیچیده و عدم اطمینان در مورد توسعه بلند مدت در آینده مشخص می شود. مشکلات اغلب نه تنها گشوده است بلکه با کاهش مقیاس منطقه ای تحت تأثیر هزاران نیرو و فشار است. در حالی که قسمتی از سناریو تا کنون انجام شده است، و در تجزیه و تحلیل سیستماتیک از آن استفاده می شود. اثرات و اثر بخشی سیاستگذاری بر محیط هنوز ناپیدا است.

اهداف این مقاله مشارکت در مباحث از طریق بررسی آنچه ما آن را ارزیابی ادبیات سناریو می نامیم، معرفی 52 متون است که با یک یا چندین جنبه از استفاده برنامه ریزی سناریو درگیر است. در متن این مقاله یافته هایی از بررسی نتایج سناریو شاغلان و سیاستگذاران آورده شده است. تجزیه و تحلیل ما عمدتاً با تمرکز بر برنامه ریزی سناریو در خط مشی عمومی و دیگر زمینه های سیاسی مرتبط محیطی آورده شده است. و در چهارچوب پروژه شکوفه آژانس محیطی اروپا نوشته شده است. اهداف پروژه ایجاد یک پلن فرم برای بحث و بررسی، ارزیابی و یادگیری در میان شاغلان سناریو محیطی و سیاستگذاران در مورد شکل جدید سیاستگذاری استراتژیک دراز مدت و شرایط توانمندسازی آنها است.

ترجمه قسمتی از نتیجه گیری مقاله

هیچ تجربه یکسانی از کاربرد برنامه ریزی سناریو، و هیچ روش استانداردی نسبت به نهادینه کردن آن در درون دولت و امور عمومی دولت وجود ندارد. این یک حوزه پررونق است، که در آن کاربرد و تئوری ها به شکوفایی در سال های اخیر رسیده است، اما هرگز یک روش استاندارد وجود نداشته است. هنگامی که بلند مدت فکر می کنیم، هیچ یکنواختی بین ارتباط استراتژی و سیاستگذاری وجود ندارد. این مفهوم بسیار سخت است. کارکنان بسیاری با زمینه پیشه وری – یا هنر – ساختمان سناریو را در مباحث استراتژیک طولانی مدت به چالش کشیده اند. از این نقطه نظر، برخی از قوانین عمومی رفتار مورد موافقت قرار می گیرد، ولی در عمل تنها به حوزه ی پایانی کمک می کند. اگر، از سوی دیگر، سناریو به عنوان بخشی از تحقیق علمی در نظر گرفته شود، همانطور که در مورد ارزیابی زیست محیطی از قبیل ارزیابی هزاره اکوسیستم یا IPCC، دیده شد، در طبقه بندی روش ها و معیارهای مرتبط با موفقیت مورد نیاز است، و در واقع چنین چیزی امکان پذیر است.

با وجود وابستگی به چارچوب سناریوی برنامه ریزی دو نتیجه گیری کلیدی می توان از تجزیه و تحلیل برای توسعه مقوله سناریو ارزیابی به تصویر کشید. اولین نتیجه گیری نیاز به گسترده کردن مبنای تجربی به دلیل درک بهتر مفاهیم است که چگونه و چه اثراتی ازکاربرد برنامه ریزی سناریو حاصل می شود و چگونه آن می تواند ادعاهای خود را محقق سازد. نتیجه گیری دوم مطالعه ترتیبات نهادی هستند که جایگاه کار برنامه ریزی سناریو است. در این مقاله ما به گزارش بررسی های انجام شده، امیدوارم که به پر کردن این شکاف کمک خواهد کرد.

چکیده انگلیسی مقاله

Scenario planning has formed a growing area of interest on the interface of academia and public and private sector policy-making. While methodological approaches are well covered in the academic literature, less attention has been paid to studying the use, impacts and effectiveness of scenario planning in public policy-making. This article combines preliminary findings from a review of evaluative scenario literature with workshop discussions among scenario practitioners, using environmental relevant policies as a case study. Subject to the nascent evaluative scenario literature, our preliminary findings highlight that scenario planning still is often executed in a rather ad-hoc and isolated manner and is mostly geared towards indirect decision support such as agenda-setting and issue-framing. The slim evidence base aggravates the assessment, but the potential of scenario planning to prepare public policy-making for the uncertainties and surprises of future developments and better manage complex decisions involving conflicting societal interests is clearly not fully utilized. Political and institutional context factors need to be treated with greater care in the future. Making better decisions under conditions of deep uncertainty does not only require rigorous analysis, but also political will and more stable institutional settings and organisational capacities to build up trust and experience with adaptive, flexible process formats. We synthesize our analysis with a discussion of further research needs.

Keywords: Scenario planning; Decision support; Political and institutional context;Evaluation