استراتژی و اهداف مدیریت استراتژیک

اهداف استراتژیک

استراتژی و اهداف مدیریت استراتژیک: تفکر استراتژیک (راهبردی) و مدیریت استراتژیک مهمترین فعالیت های انجام شده توسط هر سازمان تجاری یا بخش دولتی است. موفقیت در فعالیت ها نیاز به مهارت زیاد دارد و موفقیت نهایی یا عدم موفقیت نهایی سازماندهی را تعیین می کند.

استراتژی چیست؟

پاسخ این سؤال پیچیده تر از آن است كه در ابتدا ظاهر شود. به طور کلی هدف مدیریت استراتژیک ایجاد چارچوبی برای تفکر پیش رو و تفکر استراتژیک است. از لحاظ تاریخی، اصطلاح استراتژی ریشه های نظامی دارد، در حالی که فرماندهان از استراتژی استفاده می کنند که با مخالفان خود سر و کار دارند. در واقع، در دیکشنری های نظامی استراتژی را “هنر جنگ” تعریف می کنند.

با مشاهده راهبرد از این طریق ، فرض اساسی بنیادی استراتژی به این مفهوم تبدیل می شود که اگر بتواند مهارت استراتژیک غیر مستقیم باشد، یک دشمن بزرگ (حتی بزرگتر و قدرتمندتر خود) را نیز می توان شکست داد. از ابتدای معاملات تجاری، مشاغل دارای استراتژی های مشخصی بودند. با این وجود، فقط از دهه 1960، این موضوع به عنوان موضوعی مورد علاقه دانشگاهی در نظر گرفته شده است، از این رو در مدارس بازرگانی و دوره های مبتنی بر مشاغل بسیار مورد توجه قرار گرفته است. (به عنوان مثال: برو و کاج، 1995؛ هال، 2000؛ هالووی، 1998؛ اولسنات، 1998).

مینتزبرگ پیشنهاد كرد كه هیچ كس نمی تواند ادعا كند كه تعریف کاملی از واژه “استراتژی” را در اختیار دارد. به گفته وی، یک استراتژی می تواند: یک برنامه، پیمان، الگوی رفتاری یا یک موقعیت برای احترام به دیگران و یا یک چشم انداز باشد.

سه مؤلفه استراتژی مهم در تعریف استراتژی

  • تعیین اهداف اصلی بلند مدت
  • مفهوم سازی اهداف استراتژیک منسجم
  • قابل دستیابی بودن

بدون اهداف، هیچ چیز دیگری نمی تواند رخ دهد. اگر نمی دانید به کجا می خواهید بروید، چگونه می توانید به گونه ای عمل کنید که بتوانید به آنجا برسید؟ اتخاذ دوره های کارفرمایان به اقدامات انجام شده برای رسیدن به اهدافی که قبلاً تعیین شده بود. به عنوان مثال، اگر در هنگام سفر از ادینبورگ، هدف شما وارد شدن به لندن باشد، راههای مختلفی برای این امر وجود دارد شما ممکن است با قطار، اتومبیل یا هواپیما سفر کنید.

ممکن است در روزهای معینی یا در برخی از ساعات روز سفر کنید. شما ممکن است از برخی از کرایه های امتیازاتی استفاده کنید و ممکن است از طریق واسطه ای مانند یک آژانس مسافرتی یا کتاب به طور مستقیم با شرکت اصلی (شرکت هواپیمایی یا قطار) رزرو کنید. بنابراین به عنوان یک نتیجه از تمایل به سفر به لندن، طیف گسترده ای از گزینه ها باید در نظر گرفته شوند و تصمیمات تفصیلی باید انتخاب شود که گزینه های مختلف را انتخاب کنید.

سطح تصمیمات راهبردی در سطوح مختلف متفاوت است

سطح تصمیمات استراتژیک سطوح متفاوت: در این مرحله برای درک آنچه ویژگی تصمیمات استراتژیک است مفید است. تصمیمات مربوط به مدیریت در هر سازمانی را می توان در سه دسته گسترده طبقه بندی کرد:

  • استراتژیک
  • تاکتیکی
  • عملیاتی

سه مؤلفه استراتژی مهم در تعریف استراتژی

اینها می توانند به عنوان یک سلسله مراتب نشان داده شوند که در آن تصمیمات سطح بالاتر تمایل به شکل گیری تصمیمات زیر مجموعه دارند. تصمیمات استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی در یک سازمان از نظر یکدیگر با یکدیگر متفاوت است: تمرکز؛ سطح در سازمانی که در آن ساخته می شوند. دامنه؛ افق زمانی؛ درجه یقین یا عدم اطمینان؛ پیچیدگی.

ادامه بزودی

 

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123