عنوان انگلیسی مقاله:

Business Ethics: A Cross Cultural Comparison between Hong Kong and the United States

ترجمه عنوان مقاله: اخلاق شغلی مقایسه تطبیقی میان فرهنگی هنگ کنگ و ایالت متحده آمریکا

$$$: فقط 18500 تومان

سال انتشار: 2010

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 20 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 34 صفحه

منبع: Journal of Business Studies Quarterly

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

18500 تومان – خرید ترجمه

 

فهرست مطالب
 • چکیده
 • مقدمه
 • سایر مطالعات در حوزه اخلاق شغلی و فرهنگ
 • روش شناسی
 • طرح ها و گزاره¬های تحقیقاتی
 • مردسالاری (MAS)
 • اجتناب از عدم اطمینان (UA)
 • فردگرایی (IDU)
 • فاصله طبقاتی (PD)
 • جهت گرایی بلندمدت (LTO)
 • مقایسه های فرهنگی هنگ کنگ در برابر آمریکا
 • تحلیل و نتایج
 • فردگرایی
 • فاصله طبقاتی
 • مردسالاری
 • اجتناب از عدم اطمینان
 • جهت گیری بلندمدت
 • یافته ها و مفاهیم
 • بحث
 • طرح پیشنهادی یک
 • پیشنهاد 2
 • پیشنهاد 3
 • پیشنهاد 4
 • پیشنهاد 5
 • پیشنهاد 6
 • یافته ها و مضامین
 • مضامین برجای مانده از تئوری¬ها
 • مفاهیم مربوط به مدیریت
 • مفاهیمی برای مدیران اجرایی
 • مسیرهای آینده
 • نتیجه گیری

ترجمه چکیده مقاله

این مطالعه به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای و فرهنگ اختصاص دارد. لذا مولفین به منظور ارزشیابی پاسخ های دانشجویان مدیریت مقطع کارشناسی ارشد در آمریکا و هنگ کنگ، در خصوص تنگناهای اخلاقی از پرسشنامه ضرایب اخلاقی (PBES) استفاده کردند در عین حال به منظور تشخیص میزان رابطه میان 5 بُعد فرهنگی و اخلاق حرفه ای در هنگ کنگ و آمریکا، به اجرای یک نظرسنجی در خصوص فرهنگ ملی پرداختند تحقیقات نشان می دهد که در هر کشور افراد در هر دو بخش خصوصی و دولتی، از هنجارهای اخلاقی، اصول اخلاقی مذهبی، اخلاق اجتماعی و اخلاق شغلی تبعیت می کنند. با وجود هنجارهای اخلاقی، اصول اخلاقی در میان فرهنگ ها و کشورهای مختلف به اشکال مختلفی اجرا می شوند این قبیل نقطه نظرات متمایز، منجر به بروز تضاد می شوند. درجه تضاد بسته به موضوعات و افراد فعال در موقعیت های شغلی، متفاوت است تضاد به دو شکل داخلی یا بین المللی مشاهده می شود.

لغات کلیدی: تحقیق میان فرهنگی، اخلاق شغلی، دانشجویان مدیریت، فرهنگ، جنبه های فرهنگی

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط