مسئولیت اجتماعی شرکت و اخلاق

مسئولیت اجتماعی شرکت و اخلاق

مسئولیت اجتماعی شرکت و اخلاق کسب و کار

با این حال، آیا انطباق با تمام ضوابط و مقررات عمل مسئولیت اجتماعی شرکت لزوما به این معنی است که نهاد کسب و کار نیز به دنبال شیوه­ های ملموس اخلاق کسب و کار است؟ آیا فعالیت­ های شرکت در زمینه مسئـولیت اجتماعی شرکت و اخلاق کسب و کار لزوما مرتبط هستند؟ نمونه­ های برجسته ­ای از شرکت ­هایی وجود دارند که از مسئولیـت اجتماعی شرکت و هنجارهای حاکمیتی در مواجهه با آن پیروی می­ کنند، اما آیا اخلاقی هم بوده ­اند؟ مالین بیکر، متخصص مسئـولیت اجتماعی شرکت می ­گوید “مسئولیت اجتماعی شرکت دیگر توسط فرآیند میزان پولی که کسب و کار بدست می ­دهد تعریف نمی­ شود اگر تا به حال واقعا تعریف شده باشد، بلکه با نحوه­ ای که کسب و کار پول خود را در وهله اول ایجاد می­ کند تعریف می­ شود.”

کلاهبرداری منجر به فروپاشی انرژی معروف انرون در سال 2001، از طرفداران بزرگ مسئولیت اجتماعی شرکت، زنگ خطری برای ناظران روند مسئولیت اجتماعی شرکت بود تا نگاه عمیق ­تری به ادعا های شرکت­ ها درباره مسـئولیت اجتماعی شرکت و انطباق شرکت با فرایند های قانونی، به شکل واقع داشته باشند. انرون در عرض فقط 15 سال رشد کرد و به هفتمین شرکت ایالات متحده امریکا تبدیل شد، و به عنوان یک داستان موفقیت جدید مطرح شد که بعدها به عنوان یک روایت نا درست رسوا گردید. ثابت شد صورت­ های مالی انرون که نشان­ دهنده سود بودند کاذب هستند و حساب­ های شرکت دستکاری شده است که بدهی را پنهان می­ ساخت که نهایتا شرکت را با یک فروپاشی عظیم سرنگون کرد.

شکست انرون این باور را در میان جوامع تعمیق کرد که اهداف شرکت­ های بزرگ برای موفقیت ممکن است در تقابل با اهداف جوامع قرار داشته باشند.

ترجمه مقاله بررسی اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی شرکت

منبع: Modir123.com

مطالب مرتبط